Sverige Kan!

Kompetensutveckling för medarbetare inom vård och omsorg
Ansök om medlemskap

En gemensam utmaning - en gemensam lösning

Som medlem i Sverige Kan Omsorg får din organisation tillgång till ett omfattande paket för kompetensutveckling. Det kan användas över tid, på arbetsplatsen.

Genom kvalitetssäkrade metoder och ett arbetsplatsnära lärande arbetar Sverige Kan Omsorg för att säkra god vård och omsorg genom att göra yrket attraktivt, tydligt och professionellt. 

Den ideella föreningens sektion Sverige Kan Omsorg välkomnar nya medlemmar.

Vad vill vi?

Arbetsplats som lärmiljö

Vi vill fortsätta utvecklingen av introduktion och lärande på arbetsplatsen och säkerställa handledares kompetens. 

Kvalitetssäkring

Genom en en tydlig process vill vi kvalitetssäkra det lärande som sker på arbetsplatsen och erkänna individers kompetenser. 

Samverkan

Vi tror på samverkan över organisations-, kommun-, och regiongränser för ett gemensamt arbete mot en hållbar kompetensförsörjning.

Lärprogram och språk

Vi vill påvisa och utveckla språk och kulturell förståelse som kvalitetskritiska faktorer. Utveckla digitala kartläggnings- och lärprogram inklusive språkstöd.

Vi vill se fortsatt utveckling inom omsorg LSS

Vi vill gemensamt kavla upp ärmarna och hitta lösningar för att bevara och utveckla vår gemensamma välfärd!

Vill du vara med på resan?