Sverige Kan!

Vad är syftet?

Föreningen Sverige Kan skall främja och utveckla det livslånga och livsvida lärandet utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och individuellt perspektiv, med särskilt fokus på erkännande av icke-formellt och informellt lärande.

Föreningen ska uppnå sitt ändamål genom att arbeta för en öppnare kunskapssyn, visa på goda exempel, samt tillsammans med olika organisationer över hela landet bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom området.

Vi kan, mer än vad vi tror

Många står idag utanför arbetsmarknaden. Samtidigt är det svårt för många sektorer att hitta personal med rätt kompetens. Det handlar inte om kompetensbrist, utan mer att vi inte tar tillvara på den potential som redan finns.

Det ska inte spela någon roll hur, var eller när vi har lärt oss. Vi behöver ta tillvara på allt kunnande som finns i Sverige. Det här är en gemensam utmaning för oss. Då behövs också en gemensam lösning.

Sverige Kan vill se utvecklingsprojekt som drivs i samverkan. Tillsammans skapar vi en öppnare syn på kunskap.

Välkommen att bli medlem!

Hur går det till?

Sverige Kan är en ideell föreningen. Medlemsansökan är öppen för organisationer och företag som ser nyttan av en plattform för samverkan  inom kompetensförsörjning. Som privatperson kan du bli stödmedlem. 

Fyll i era uppgifter i ansökningsformuläret. Alla kan ansöka - organisationer, företag och privatpersoner.

Medlemsavgiften i Sverige Kan är 1000 kronor per år för företag och 500 kronor per år för privatpersoner.

Ansökan beviljas av styrelsen och information om beslutet skickas till er.

Bli medlem

Tillsammans kan vi:

Har du frågor om medlemskap? Hör av dig till info@sverigekan.se.

Våra fokusområden

Gemensamma projekt

Vi arbetar tillsammans för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Genom att driva projekt driver vi också föreningens arbete framåt.

Driva opinon

Tillsammans vill vi skapa en öppnare syn på kunskap. Var med oss i arbetet för att belysa nya möjligheter att se människors potential och ta tillvara på den kompetens som  finns. 

Sverige Kan Omsorg

Sverige Kan Omsorg är en sektion i föreningen som arbetar med kompetensutveckling inom vård- och omsorg. Här kan du läsa mer om arbetet i sektionen. 

Lärande & validering

Att validera kunskaper lyfter både organisationer och företag, samtidigt som det lägger en bra grund för fortsatt lärande. I Sverige Kan delar vi erfarenheter och lär av varandra.

Vision

  • Vi är ett ledande och attraktivt forum och mötesplats för samtal och dialog kring individers kunskap och kompetens.
  • Vi stimulerar och bygger samarbeten mellan företag och organisationer kring metoder för att ta fram människor kunskapsstyrkor och kompetenser.
  • Vi utvecklar idéer och förutsättningar för individer att så långt det är möjligt realisera egna kunskaper.
  • Vi etablera öppna dialoger kring hur människor lär sig I arbetet (arbetsplatslärande) och hur man utvecklar kunskap och identitet. Vi har kunskap om vilka förutsättningar i arbetets organisation, ledarskap och kultur som gynnar eller motverkar lärande.
  • Tillsammans skapar vi resurser att samordna och designa gemensamma projekt som underlag till utlysningar och utvecklingsbidrag.
  • Med lärandet i fokus har vi bred erfarenhet att coacha organisationer och företag som letar vägar och metoder att utveckla och stärka individers kunskap.