SKlogga

Integritetspolicy

2020-04-09

Denna integritetspolicy gäller information som vi samlar in på webbplatsen Sverige Kan, den beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas.
Webbplatsen Sverige Kan ägs och kontrolleras av Nordiskt Valideringsforum AB. Det är Nordiskt Valideringsforum AB som är ansvariga för dina personuppgifter.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamlingen, användningen och överföringen av dina uppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till denna policy närhelst du önskar. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke kan du själv logga in via sverigekan.se och radera ditt konto. Detta alternativ finns på sidan ”Om mig”. Du kan också kontakta oss på info@sverigekan.se. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer ditt konto och din profilinformation att tas bort.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in information om dig när du använder vår webbplats Sverige Kan för att möjliggöra för dig att sammanställa och synliggöra dina kompetenser som sedan blir sökbar för potentiella arbetsgivare. Vi tar emot och lagrar denna information när du anger den på vår webbplats.

Den information som samlas in är:
• Kontaktinformation och kommuntillhörighet
• Meriter, inklusive arbetslivserfarenhet, egenskaper och kompetenser
• Eventuell information importerad av dig från tredjepartsapplikationer, om du exempelvis laddar upp ett arbetsgivarintyg
• Eventuell information som du ger oss när du kontaktar Sverige Kan
• Kön, om du väljer att ange det
• Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adresser. Detta kan även ske med tredjepartcookies via WordPress

Ändamålet med information som inhämtas

Den information vi tar emot syftar till att synliggöra deltagares kompetenser som sedan kan bli sökbara för arbetsgivare. Dessutom behöver vi kunna driva och förbättra våra webbplatser och applikationer, samt utveckla en positiv användarupplevelse.

Genom att lämna din kontaktinformation samtycker du till att din information lämnas ut till arbetsgivare och att du kan bli kontaktad av arbetsgivare. Du samtycker också att Sverige Kan kontaktar dig för att exempelvis be dig uppdatera information om dina kompetenser, i samband med att innehållet och möjligheterna i Sverige Kan har vidareutvecklats.

Den information vi samlar in kan delas med följande kategorier av tredje parter:
• arbetsgivare/organisationer som söker individer för arbetsrelaterade syften
• andra tredje parter där så krävs enligt gällande lag

Vi använder personuppgifter för berättigade intressen, d.v.s.:
• att driva de tjänster som Sverige Kan tillhandahåller, för att hjälpa arbetsgivare att hitta dina uppgifter på Sverige Kan och kontakta dig
• att kontakta och kommunicera med dig
• att analysera, förbättra och optimera Sverige Kan-tjänster via webbplatser och applikationer
• för att utföra analys och generera interna rapporter om användningen av vår webbplats. (endast avidentifierad information)

Lagringen av personuppgifterna

Sverige Kan behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades in enligt ovan. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet. Vi kan behålla din information så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster, fullgöra våra rättsliga åtaganden, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Nordiskt Valideringsforum har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi säkerställer att endast behöriga personer ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi har också en intern policy för säker behandling av personuppgifter.

Åtkomst till dina personuppgifter

Du kan komma åt, uppdatera eller radera din profil när som helst. För att göra det loggar du in på ditt konto, går till inställningar och gör önskade ändringar. Om du inte har ett konto, eller om du tror att någon annan har lämnat din kontaktinformation till oss, så kontaktar du oss. Du har även rätt till dataportabilitet och att begära att Sverige Kan begränsar behandlingen av personuppgifter om dig.

Ändringar av den här integritetspolicyn

Vi kan ha behov att ändra integritetspolicyn från tid till tid. Vid större ändringar av innehåll kommer vi att uppmärksamma dig som användare på det via våra webbsidor eller e-post.

Behörig myndighet

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om du vill lämna ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss

Det är Nordiskt Valideringsforum AB som är ansvariga för dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter: info@sverigekan.se eller telefonnummer 010-1501780.