Arkiv startsida

Vi kan, mer än vad vi tror

Vi behöver ta tillvara på allt kunnande som finns i Sverige. Det ska inte spela någon roll hur, var eller när vi har lärt oss. Med Sverige Kan vill vi att alla ska få komma till sin rätt. Då behövs en öppnare syn på kunskap. Dessutom behövs utvecklingsprojekt som bara kan drivas i samverkan.

Alltför många står idag utanför arbetsmarknaden. Samtidigt råder resursbrist inom flera sektorer. Det handlar inte om kompetensbrist, utan mer på att vi inte tar tillvara på det kunnande och den potential som redan finns.

Det här är en gemensam utmaning för oss i Sverige. Då behövs också en gemensam lösning.

Den ideella föreningen Sverige Kan bildades i juli 2020 och välkomnar nya medlemmar.

Bli medlem

Sverige Kan är öppet organisationer och företag som ser nyttan av en plattform för en större samverkan inom detta område. Även privatpersoner kan bli medlemmar (stödmedlemskap).

Föreningens fokus är inte bara att Sverige Kan – utan också att vi Gör.

Tillsammans kan vi

  • Driva gemensamma projekt
  • Lyfta värdet av överföringsbara och generella kompetenser
  • Samäga framtida kvalifikationer (www.seqf.se)
  • Fylla nivå 3 i SeQF-skalan med det kunnande som erhålls och behövs inom arbetslivet
  • Driva opinion inom området
  • Kompetensutveckla oss, exempelvis inom lärande och validering
  • Utbyta erfarenheter
  • Sprida goda exempel 

Vad är syftet?

”Föreningen Sverige Kan skall främja och utveckla det livslånga och livsvida lärandet utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och individuellt perspektiv, med särskilt fokus på erkännande av icke-formellt och informellt lärande.”

”Föreningen ska uppnå sitt ändamål genom att arbeta för en öppnare kunskapssyn, visa på goda exempel, samt tillsammans med olika organisationer över hela landet bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom området.”

”Sverige Kan!” är ett ideellt initiativ med budskapet att alla människor kan och skall kunna komma till sin rätt. Det är extra viktigt nu, när Sverige behöver ställa om till en ny och snabbt föränderlig verklighet på arbetsmarknaden. För förfrågningar och om du vill bidra med något, kontakta oss gärna via info@sverigekan.se

Ett stort tack till  Love for Art and Business (LAB). Dagens tips är att kontakta dem om din verksamhet behöver ställa om sin kommunikation, exempelvis inom digitala event.