Sverige Kan!

Södertälje kommun

Södertälje kommun arbetar med introduktion, handledning, språkutveckling och kvalitetssäkrad kompetensutveckling.

 

Högre kvalitet och kompetens

Södertälje kommuns arbete med utbildade handledare, språkutveckling och lärande på arbetsplatsen har gett tydliga resultat inom äldreomsorgen.

Kvaliteten för introduktioner av nya medarbetare har höjts, tillsammans med kompetensen för arbete med dokumentation. Samtidigt når allt fler medarbetare upp till de språkliga krav som ställs för att börja studera till undersköterska. 

Hur har det gått till?

Södertälje kommun arbetar med:

  • kompetensbaserad rekrytering
  • utbildade handledare, inriktade på kompetensfrågor (kompetenshandledare)
  • strukturerade introduktioner
  • strukturerat arbetsplatslärande
  • stödja språkutveckling på arbetsplatsen & tillgängliggöra kunskaper genom ett digitalt språkverktyg

Allt arbete sker med arbetsplatsen och medarbetarnas dagliga arbete i fokus. Yrkeskraven som beskriver vad man måste kunna i arbetet inom äldreomsorgen ligger som grund.

Det har skapat en vilja att fortsätta utbilda sig, en tro på att man kan, att det går och att vi gör det här tillsammans.

Fokusområden

För att möta de stora behov som finns inom rekrytering och kompetensförsörjning arbetar Södertälje för att skapa en långsiktig och hållbar process för både rekrytering och kompetensutveckling av personal. Inom ramen för ett ESF-projekt (2019-2022) påbörjades arbetet med fyra fokusområden, som nu fortsätter i ordinarie verksamhet.

REKRYTERING

Med kompetensbaserad rekrytering arbetar Södertälje för att skapa en hållbar och långsiktig rekrytering av timanställda. Nya vikarier förbereds inför sitt kommande arbete och får en strukturerad introduktion på arbetsplatsen med utbildade handledare.

HANDLEDNING

Erfarna medarbetare inom äldreomsorgen utbildas till att handleda olika målgrupper: vikarier, praktikanter och kollegor. Deras roll är att introducera, stödja och följa upp det lärande som sker på arbetsplatsen. De arbetar med yrkeskraven som grund.

SPRÅKUTVECKLING

En Yrkeslärare inom vård- och omsorg och en SFI-pedagog arbetar med språkutveckling utifrån medarbetarnas direkta behov på arbetsplatsen. Medarbetare som arbetar och samtidigt studerar till undersköterska får också stöd under utbildningens gång. Södertälje kommun använder också ett språkverktyg för lärande. 

LÄRA PÅ ARBETSPLATSEN

Lärande sker med Yrkeskraven som grund och med stort utrymme för reflektion. Reflektionen förankrar lärande som skett och skapar en större förståelse och samsyn över olika moment i arbetet. Syftet är ta vara på den kompetens som finns  och skapa förutsättningar för en arbetsplats där kollegor lär av varandra. 

Kompetenshandledarnas arbete

I Södertälje arbetar utbildade kompetenshandledare inom äldreomsorgen. Deras uppdrag är att stötta nya och gamla kollegor i deras lärande och utveckling i arbetet. Målet är att ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns inom organisationen för att se till att alla medarbetare har de baskunskaper som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Titta på videon för att höra mer om deras arbete!

Vi tror på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling och respekterar individens kunnande oavsett hur kunskapen har förvärvats.