Sverige Kan!

Modellen

Sverige Kan Omsorg har heltäckande struktur med olika verktyg som kvalitetssäkrar lärandet i verksamheter. Verktyg och material anpassas till den aktuella organisationen.

 
 
  

Vår modell

Sverige Kan Omsorg har verktyg som kan användas för att bygga upp en lärande arbetsplats. Medarbetare inom organisationen utbildas i nyckelroller och stöttar kollegor i deras lärande.

Genom kvalitetssäkrade metoder prövas medarbetarnas kunskaper gentemot de sex yrkeskraven. Arbetet leds av yrkeskunniga medarbetare som genomgått en utbildning i kvalitetssäkring.

Kreativa Läromöten är reflekterande och fördjupande samtal om yrkesrollen. De används som ett sätt att förankra yrkeskraven, ge goda förutsättningar för lärande som sker på arbetsplatsen och en bra förberedelse inför kvalitetssäkring.

Yrkeskraven

Yrkeskraven

Yrkeskraven härstammar direkt från omsorgens verklighet och beskriver vad medarbetare inom vård och omsorg och området för funktionsnedsättning behöver kunna i sitt arbete. De bryts ner i lärandemoduler med kriterier och läranderesultat.

Varför använder vi yrkeskrav?

Lärandemodulerna beskrivs under respektive yrkeskrav. Varje modul innehåller kriterier som beskriver vilka konkreta kunskaper en medarbetare ska ha för att uppfylla yrkeskravet. Totalt rör det sig om cirka 200 kriterier.

Kriterierna är i sin tur kopplade till läranderesultat. Syftet med läranderesultat är att det ska gå att mäta om en kompetensutvecklingsinsats har lett till ett faktiskt lärande som kommer att ge resultat i det direkta omsorgsarbetet.

Över 16 000 vårdbiträden och undersköterskor har deltagit i arbetsplatslärande och kvalitetssäkring.  

Modellen har använts och utvecklats sedan 2003 och användes under många år inom det som hette Kravmärkt Yrkesroll. Grunden är de yrkeskrav som härstammar direkt från verksamheter inom området för funktionsnedsättning och äldreomsorg. De tydliggör arbetets olika kompetensområden och gör det möjligt att strukturera och följa upp olika kompetensutvecklingsinsatser. 

Arbetet med modellen har skett inom ramen för olika projekt. Det senaste var ett ESF-projekt i Södertälje kommun. 

Där utvecklades metoder och verktyg för språkutveckling och lärande på arbetsplatsen, för personal inom äldreomsorgen. Arbetet skapade en rörelse på arbetsplatsen som både ökade kompetensen i organisationen och synliggjorde medarbetarnas kompetens och hur de kan användas på bästa sätt i organisationen.

Yrkeskrav

området för

funktionsnedsättning
Yrkeskraven beskriver de olika delar som ingår i arbetet inom området för funktionsnesättning.

Genom tydliga yrkeskrav får medarbetare och chefer både en överblick och en grundlig förståelse över de kompetensområden som ingår i  arbetet  inom området för funktionsnedsättning.

De används för att synliggöra medarbetares kompetens och som grund i arbetet med:

  • Rekrytering
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Kompetensutveckling
  • Kvalitetssäkring av  kompetens
äldreomsorg
Yrkeskraven beskriver de olika delar som ingår i arbetet inom äldreomsorg.

Genom tydliga yrkeskrav får medarbetare och chefer både en överblick och en grundlig förståelse över de kompetensområden som ingår i  arbetet  inom äldreomsorg. 

De används för att synliggöra medarbetares kompetens och som grund i arbetet med:

  • Rekrytering
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Kompetensutveckling
  • Kvalitetssäkring av  kompetens