Sverige Kan

Integritetspolicy

2020-09-07

Denna integritetspolicy gäller information som vi samlar in på webbplatsen Sverige Kan, den beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas.
Webbplatsen Sverige Kan ägs och kontrolleras av den ideella föreningen Sverige Kan. Det är föreningen Sverige Kan som är ansvariga för dina personuppgifter.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamlingen, användningen och överföringen av dina uppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till denna policy närhelst du önskar. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke kan du själv logga in via sverigekan.se och radera ditt konto. Detta alternativ finns på sidan ”Om mig”. Du kan också kontakta oss på info@sverigekan.se. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer ditt konto och din profilinformation att tas bort.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in information om dig när du använder vår webbplats Sverige Kan eller när du kontaktar oss.

Den information som samlas in är:
• Eventuell information som du ger oss när du kontaktar Sverige Kan
• Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adresser. Detta kan även ske med tredjepartcookies via WordPress.

Ändamålet med information som inhämtas

Den information vi tar emot syftar till att ge dig svar på dina frågor, för att kunna driva och förbättra våra webbplatser och applikationer, samt för att utveckla en positiv användarupplevelse.

Genom att lämna din kontaktinformation samtycker du till att Sverige Kan kontaktar dig för att exempelvis besvara dina frågor. 

Den information vi samlar in kan delas med följande kategorier av tredje parter:
• arbetsgivare/organisationer som söker individer för arbetsrelaterade syften
• andra tredje parter där så krävs enligt gällande lag

Vi använder personuppgifter för berättigade intressen, d.v.s.:
• att kontakta och kommunicera med dig
• att analysera, förbättra och optimera Sverige Kan-tjänster via webbplatser och applikationer
• för att utföra analys och generera interna rapporter om användningen av vår webbplats. (endast avidentifierad information)

Lagringen av personuppgifterna

Sverige Kan behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades in enligt ovan. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet. Vi kan behålla din information så länge som det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster, fullgöra våra rättsliga åtaganden, lösa tvister och upprätthålla våra eventuella avtal.

Föreningen Sverige Kan har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi säkerställer att endast behöriga personer ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi har också en intern policy för säker behandling av personuppgifter.

Åtkomst till dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras ej i ett användarkonto eller dylikt. Om du tror att någon annan har lämnat din kontaktinformation till oss, så kontaktar du oss. Du har även rätt till dataportabilitet och att begära att Sverige Kan begränsar behandlingen av personuppgifter om dig.

Ändringar av den här integritetspolicyn

Vi kan ha behov att ändra integritetspolicyn från tid till tid. Vid större ändringar av innehåll kommer vi att uppmärksamma dig som användare på det via våra webbsidor eller e-post.

Behörig myndighet

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om du vill lämna ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss

Det är Föreningen Sverige Kan som är ansvariga för dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter: info@sverigekan.se eller administrativt telefonnummer 010-1501780.